Welcome to Vhplus
INFOLINIA:
+48 790 86 86 86, +48 533 86 86 86
Skype:
vhpluspl
Skype Me http://status.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id=42034546&styl=1 42034546

Regulamin


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Sklep internetowy, działający pod adresem www.vhplus.pl prowadzony jest przez Milan Nguyen Sp.z.o.o. Wólka Kosowska 05-552 ul. Nadrzeczna 7A, Hala EACC, Box D35a, NIP 1231082168, nr Regon 140550396

2. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Internetowy Sklep http://www.vhplus.pl/ prowadzi działalność handlową poprzez serwis

 • Podstawą do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się w końcowym etapie składania zamówienia. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza. Internetowy Sklep http://www.vhplus.pl/ weryfikuje zamówienia telefonicznie lub mailowo. W przypadku nie nawiązania kontaktu z zamawiającym w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane.

 • Zamówienia mogą być składane poprzez stronę http://www.vhplus.pl/ lub telefonicznie.

 • W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, Internetowy Sklep http://www.vhplus.pl/ zastrzega sobie prawo do usunięcia zamówienia.

 • Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.

 • http://www.vhplus.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwego działania systemów, sieci, itp.) jednak po zidentyfikowaniu błędu dołoży wszelkich starań, aby go naprawić.

 • Warunkiem zrealizowania zamówienia jest występowanie towaru w magazynie i/lub u dostawców sklepu.

 • Klient Internetowego Sklepu http://www.vhplus.pl/ jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia. W razie braku danego produktu zostanie on uprzedzony o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia.

 • Internetowy Sklep http://www.vhplus.pl/ przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego od złożenia zamówienia.

 • W wypadku braku zamówionego towaru w magazynach, klient będzie o tym niezwłocznie informowany. Może zdarzyć się, że niektóre artykuły prezentowane na stronie mogą być już wyprzedane za co serdecznie przepraszamy.

 • Po złożeniu zamówienia, do kupującego zostanie przesłane potwierdzenie o tym, że zamówienie do nas dotarło.

 • Wszystkie ceny podane są w PLN netto za jedną sztukę towaru. VAT jest doliczany automatycznie po dodaniu produktów do koszyka.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 • firmy kurierskiej.

 • VHPLUS będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 72 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.vhplus.pl, z zastrzeżeniem. Pkt.2 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.

 • Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

Sprawdzeniu przez vhplus kompletności wysłanych danych,

Skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

 • Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek vhplus wpłyną odpowiednie środki.

 • W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić vhplus telefonicznie.

 • Przewidywany czas dostawy wynosi 3 dni robocze, o ile nie nastąpią opóźnienia ze względu na dużą ilość zamówień, o czym klienci zostaną poinformowani. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

 • W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.vhplus.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

 • W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia.

 • Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego.

 • Płatność przelewem - W przypadku kiedy klient wybrał płatność przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegła pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.

 • Płatność przy odbiorze - paczka wysyłana jest wtedy za pośrednictwem firmy kurierskiej za pobraniem.

 • Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem, klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Klienta i zastrzeżeniem, że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

 • Częściowa kompletacja zamówienia - Może zajść również sytuacja, kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym, jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie, w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

 • Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu, klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt oraz jednocześnie informującą, po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata.

 • Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

 • Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta). Termin reklamacji wynosi 7 dni od dnia otrzymania produktów.

 • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, reklamacje należy skierować bezpośrednio do sprzedawcy. Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu vhplus widniejący na paragonie. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 • Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

 • Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

 • W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

 • Zwroty pieniężne będą dokonywane jedynie za pośrednictwem przelewu bankowego.

 • Reklamowane mogą być tylko pełne paczki, gdy większość towarów jest uszkodzonych lub wysłanych pomyłkowo.        

 • Nie przyjmujemy pojedynczych sztuk.

 • Reklamacji nie podlegają produkty z wyprzedaży i na promocji.

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 • VHPLUS przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

 • VHPLUS nie przyjmuje zwrotów towarów, jeśli zostały prawidłowo wysłane.

7. OCHRONA DANYCH

 • Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez vhplus Polska S.A. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

 • Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

 • Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego vhplus.

 • Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora vhpluspl@gmail.com

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Firma vhplus zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego vhplus,

c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego vhplus,

d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 • Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.


Strona głównaStrona główna